Python’da çok bilinmeyen bir özellik var: Üç nokta, yani Ellipsis.

Üç nokta açıkça belirtilmeyen boyutların yerini tutar.

Boyut ile bir dizilimdeki (arraydeki) boyut sayısını kastediyoruz. Örneğin vektörler tek boyutlu, matrisler 2-boyutlu dizilimler. Hemen 3-boyutlu bir örnek yapalım:

from numpy import arange
a = arange(24).reshape(2, 3, 4)

print a
# [[[ 0 1 2 3]
#  [ 4 5 6 7]
#  [ 8 9 10 11]]

# [[12 13 14 15]
#  [16 17 18 19]
#  [20 21 22 23]]]
Bir dizilimin ndim özelliği boyut sayısını belirtir.

Görüldüğü üzere a dizilimi üç boyutlu. Buna en güzel örnek renkli bir resim olur sanırım. Genellikle renkli resimler 3-boyutlu dizilimlerdir ve kırmızı, yeşil ve mavi kanallara denk gelen üç adet matris diliminden oluşur.

a‘nın üçüncü boyutunun son indisine denk gelecek şekilde bir dilimini alsaydık, alttaki gibi olacaktı:

flatten fonksiyonu matrisin tek boyuta indirgenmiş bir kopyasını döndürür.
print a[:, :, 3].flatten()
# [ 0 4 8 12 16 20]

Burada dilimlemek, yani o boyuttaki tüm elemanları almak için iki nokta üst üste yaparak Slice işlevini kullandık. İlk iki boyut için ayrı ayrı yapmaktansa bunların yerine geçecek şekilde tek bir üç nokta koyabilirdik:

print a[..., 3].flatten()
# [ 0 4 8 12 16 20]

Eğer dizilimimiz 3-boyutlu değil de 10-boyutlu olsaydı, bu durumda üç nokta ilk 9 boyutun yerine geçecekti.

Yeri gelmişken şu güzel özellikten bahsetmekte yarar var. Son boyuttaki son dilimi istedik. Son boyuttaki eleman sayısının 4 olduğudu bildiğimizden açıkça son indisi göstersin diye 3 yazdık. Bunun yerine kısaca -1 de yazabilirdik.

print a[..., -1].flatten()
# [ 0 4 8 12 16 20]

Peki üç noktayı kendi isteğimize göre değiştirebilir miydik? Evet :)

Küçük bir örnek:

class UcNoktaDenemesi(object):
  def __getitem__(self, item):
    if item is Ellipsis:
      return u"Tum elemanlari dondurebilirim"
    else:
      return u"Istenilen %r indisindeki elemani dondurebilirim" % item

x = UcNoktaDenemesi()
print x[2]
# Istenilen 2 indisindeki elemani dondurebilirim
print x[...]
# Tum elemanlari dondurebilirim

Örnekte sadece string döndürdüm. Onun yerine gerçekten ne döndürmek istiyorsam onu döndürebilirdim. Önemli olan değişkene indis olarak üç nokta verdiğimizde onu algılayabildiği. Nesnelerin bu özelliğini ihtiyacınıza göre kendiniz belirleyebilirsiniz.

Hatta x[2] diye yazıldığında illa ki üçüncü sıradaki eleman gelecek diye bir şart yok, bunu da başka şekilde devşirebilirsiniz.

Not: Yazıyı yazarken Stackoverflow’daki güzel cevaplardan oldukça faydalandım.