Sitede ödevlere cevap vermiyorum. Fakat site içeriği ile ilgili anlaşılamayan konuları aydınlatmayı seviyorum. Değerli okurumuz F. Gökçimen’in sorduğu iki soruya ilişkin cevapları altta bulabilirsiniz. İsterseniz siz de yorum kısmından düşüncelerinizi ekleyebilirsiniz.

Soru 1: PCA’de kullandığınız matlab kodlarına, princomp komutu alternatif olabilir mi? Farkı nedir?

Cevap: Sonuç olarak aralarında pozitif/negatif işareti dışında bir fark yok. princomp fonksiyonu daha okunabilir, anlaşılabilir bir fonksiyon. Eğer MATLAB’ınızda yoksa svd ile aynısını kolaylıkla yapabilirsiniz. Örnek üstünden bakalım:

load hald;
X = ingredients; % Veri X olsun. Her satırda bir örnek var.
X
X =
   7  26   6  60
   1  29  15  52
  11  56   8  20
  11  31   8  47
   7  52   6  33
  11  55   9  22
   3  71  17   6
   1  31  22  44
   2  54  18  22
  21  47   4  26
   1  40  23  34
  11  66   9  12
  10  68   8  12

Öncelikle halihazırdaki fonksiyonu kullanalım:

[pc1,score1] = princomp(X)
pc1 =
  -0.0678  -0.6460  0.5673  0.5062
  -0.6785  -0.0200  -0.5440  0.4933
  0.0290  0.7553  0.4036  0.5156
  0.7309  -0.1085  -0.4684  0.4844
score1 =
  36.8218  -6.8709  -4.5909  0.3967
  29.6073  4.6109  -2.2476  -0.3958
 -12.9818  -4.2049  0.9022  -1.1261
  23.7147  -6.6341  1.8547  -0.3786
  -0.5532  -4.4617  -6.0874  0.1424
 -10.8125  -3.6466  0.9130  -0.1350
 -32.5882  8.9798  -1.6063  0.0818
  22.6064  10.7259  3.2365  0.3243
  -9.2626  8.9854  -0.0169  -0.5437
  -3.2840 -14.1573  7.0465  0.3405
  9.2200  12.3861  3.4283  0.4352
 -25.5849  -2.7817  -0.3867  0.4468
 -26.9032  -2.9310  -2.4455  0.4116

Şimdi kendimiz yazalım. Önce her satırdan ortalamayı çıkaralım. Ardından svd yapalım. Dikkat, burada pc2 değişkeni aslında V‘ye denk gelen yerde, çünkü örnekler satırlarda. Eğer örnekler sütunlarda olsaydı, [pc2, ~, ~] biçiminde olacaktı.

X = X - repmat(mean(X,1), size(X,1), 1);
[~, ~, pc2] = svd(X, 'econ');
score2 = X * pc2
pc2 =
  0.0678  0.6460  -0.5673  0.5062
  0.6785  0.0200  0.5440  0.4933
  -0.0290  -0.7553  -0.4036  0.5156
  -0.7309  0.1085  0.4684  0.4844
score2 =
 -36.8218  6.8709  4.5909  0.3967
 -29.6073  -4.6109  2.2476  -0.3958
  12.9818  4.2049  -0.9022  -1.1261
 -23.7147  6.6341  -1.8547  -0.3786
  0.5532  4.4617  6.0874  0.1424
  10.8125  3.6466  -0.9130  -0.1350
  32.5882  -8.9798  1.6063  0.0818
 -22.6064 -10.7259  -3.2365  0.3243
  9.2626  -8.9854  0.0169  -0.5437
  3.2840  14.1573  -7.0465  0.3405
  -9.2200 -12.3861  -3.4283  0.4352
  25.5849  2.7817  0.3867  0.4468
  26.9032  2.9310  2.4455  0.4116

Dikkat ederseniz işaretler dışında sonuçlar aynı. Bu durum uygulamanız için sorun teşkil etmez.

Soru 2: PCA ile örüntü analizi nasıl yapılıyor? Yani elimizde bir veri seti var diyelim ki. Örüntü analizi için kullanılacak. Verinin bir kısmını PCA, bir kısmını da test için mi kullanmak gerekiyor. Test ve sınıflandırma işlemi nasıl gerçekleştiriliyor?

Cevap: PCA boyut indirgemeye yarar. Bu bağlamda, diğer uygulamalar için genellikle önişlem olarak kullanılıyor. Örneğin bağlanım (regression) yapacaksanız çok fazla boyutla uğraşmak yerine öncelikle PCA uygulayıp verinin boyutunu düşürüyorsunuz. Aynı durum sınıflama için de geçerli. Yukarıdaki örnek üstünden bakacak olursak X‘teki her örnek normalde 4 boyutlu. score1‘in ilk iki sütununu alır, gerisini atarsak her örneğin yeni uzaydaki boyutu 2′ye düşer. Yarı yarıya kâr! Yani sizin yeni örnekleriniz score1 ile ifade edilen koordinatlara sahip örnekler. Peki yeni boyut sayısı kaç olmalı. Literatürde genel olarak özdeğerlerin birikimsel olarak %95′ini alacak şekilde boyut sayısı seçiliyor:

[pc1,score1, eigvalues] = princomp(X);
cumsum(eigvalues)./sum(eigvalues)
ans =
  0.8660
  0.9789
  0.9996
  1.0000

Görüldüğü üzere, 2 tane koordinatı seçtiğimizde verinin %97.89′unu ifade edebiliyoruz. Bunun yeterli olacağını, gerisinin gürültü olduğunu varsayabiliriz. İllâ ki böyle yapacaksınız diye bir şart yok, isterseniz limiti %98 seçebilirsiniz.

Şimdi eğitim ve test aşamalarında ne yapacağımıza bakalım. PCA’i ifade etmek için temel bileşenlere ve ortalama vektöre ihtiyaç var. Bunları eğitim kümesini kullanarak elde edeceksiniz. Ardından test kümesindeki her örnekten bu ortalama değeri çıkarıp temel bileşenler ile çarpacak ve bu örneklerin indirgenmiş uzaydaki hallerini bulacaksınız. Sonra bağlanım mı yaparsınız, sınıflandırma mı, kullanacağınız hep bu yeni değerler olacak.

alistirmaAlıştırma:

Burada okura bir sınıflandırma alıştırması vereyim. PCA ile temel bir uygulama alıştırması:

 1. MNIST elle yazılmış rakam veritabanını indirin.
 2. Normalde eğitim kümesinde 50000, test kümesinde ise 10000 adet örnek var. Her örneği düzleştirin ve yeni örnekler 20×20 boyutlu yerine 400×1 boyutlu olsun.
 3. 50000 örnek ek teknik kullanmadan işlem yapabilmek için çok fazla. Her bir rakam için 500 adet rastgele örneği alın ve böylece 5000 elemanlık bir eğitim kümesi oluşturun.
 4. PCA uygulayın ve temel bileşenler ile ortalama vektörleri bulun. Sadece %95 birikimsel özdeğeri saklayacak kadar temel bileşeni tutun, gerisini atın.
 5. Eğitim kümesindeki her örneğin indirgenmiş boyutlarını hesaplayın ve saklayın.
 6. 10000 test örneğinden her biri için
  1. Eğitim kümesindeki örneklere yaptığınız gibi ortalamayı çıkarın ve temel bileşenler ile çarparak boyut indirgeyin.
  2. Eğitim kümesindeki her örneğe olan Öklit uzaklığını hesaplayın. Vektörler 400×1 boyuttan daha az olacağı için işlemler hızlı olacak.
  3. En yakın vektörü tespit edin ve bu test örneğinin etiketini o vektörün etiketine atayın. Yani en yakın vektör 5 rakamına ait  ise sizin gözlemlediğiniz vektör de 5 rakamı olacak.
 7. 10000 vektörün kaç tanesinin doğru hesaplandığını bulun.
 8. Aynı işlemi PCA uygulamadan deneyin, farkı görün.