MATLAB’de bir fonksiyonu farklı sayıdaki parametreler ile çağırabiliriz. Bu durumda fonksiyon bazı parametreler için varsayılan değer kullanacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin üçüncü parametresi opsiyonel olan bir fonksiyon yazalım:

function f(g1,g2,g3)
    if nargin < 3
        g3 = 'varsayilan deger';
    end
end

nargin komutu "number of arguments in"i, yani girdi sayısını veriyor. Fonksiyon iki girdi ile çağırılırsa g3'ü varsayılan değere atıyor.

Yeri gelmişken çıktı sayısını da nargout ile öğrenebildiğimizi söyleyelim. Bazı durumlarda fonksiyonu az sayıdaki değişkene atamak isteriz. Örneğin sadece özdeğerleri istiyorsak, özvektörleri ayrıca hesaplamanın masrafından eigs'ı tek çıktıya eşitleyerek yırtabiliriz.