MATLAB’de bazı fonksiyon çıktılarını gözardı etmek isterseniz, ilgili çıktılar yerine “~” işaretini kullanabilirsiniz.

Örneğin

[~, ~, kullanacagimCikti] = fonksiyonum();

şeklinde bir kullanımla 3. çıktıyı kullanacagimCikti değişkenine atarız, diğer değişkenler gözardı edilir.

Ek olarak çıktıları ilgili değişkenlere dağıtmamızı sağlayan deal fonksiyonunu bilmekte de yarar var.

Hemen bir örnek yapalım:

C = {rand(3) ones(2,1) eye(4) zeros(4,1)};
[a,b,c,d] = deal(C{:})
a =
  0.9501  0.4860  0.4565
  0.2311  0.8913  0.0185
  0.6068  0.7621  0.8214

b = 
  1
  1


c = 
  1  0  0  0
  0  1  0  0
  0  0  1  0
  0  0  0  1

d = 
  0
  0
  0

Aynı fonksiyonu bir değişkenin alanları (field) için de kullanabilirsiniz.

A.isim = 'Ismail'; A.sayi = 5
A(2).isim = 'Mehmet'; A(2).sayi = 9;
[isim1,isim2] = deal(A(:).isim)
isim1 =
  Ismail

isim2 =
  Mehmet