sum ve prod gibi birçok yerleşik (built-in) fonksiyon satırlar veya sütunlara uygulanabilir. Bu avantajı yazacağınız kodda kullanmayı düşünebilirsiniz.

Eğer kullanamıyorsanız, sütun veya satırları hücre yapısında tutmayı sağlayan mat2cell veya num2cell fonksiyonlarını kullanıp oluşan dizilimde cellfun ile işlem yapabilirsiniz.

Örnek olarak M matrisinin sütunlarının toplamını yapmak istediğimizi düşünelim. Bunu basitçe sum ile yapabilirsiniz:

M = magic(10);    % 10x10'luk bir matris
sutunToplamlari = sum(M); % Her sütunun toplamını içeren 1x10'luk vektör

Bir de bunu num2cell/cellfun ile yapalım:

M = magic(10);         % 10x10'luk bir matris
C = num2cell(M,1);       %Sütunları hücrelerde topla
columnSums = cellfun(@sum,C); % Her hücrenin toplamını bulan 1x10'luk vektör