Figürü üretirken Visible özelliğini Off yapmalısınız.

f = figure('visible','off')

Örnek üstünde bakacak olursak:

im = imread('peppers.png');
f = figure('visible','off');
imshow(im, 'Border', 'tight');
rectangle('Position', [100, 100, 10, 10]);
print(f, '-r80', '-djpeg', 'biberler.jpg');

Figürü tekrar görünür kılmak isterseniz:

set(f,'visible','on')