R2010b’den bu yana MATLAB, saymayı destekler. Renkler üstünden bir örnek yapalım:

classdef Renkler  % Renkler sınıfını tanımlayalım
  properties    % Üç tane özelliği olsun
   K
   Y
   M
  end

  methods
    function r = Renkler(k, y, m)  % Üretici fonksiyon, 
     r.K = k; r.Y = y; r.M = m;  %  özelliklere ilgili değerleri atasın
   end
  end

  enumeration             % Sayma ile renk değerlerini belirleyelim
   Kirmizi (1, 0, 0)
   Yesil  (0, 1, 0)
   Mavi  (0, 0, 1)
  end
end

Artık istediğimizde Renkler sınıfında tanımlı bir rengi şöyle kullanabiliriz:

Renkler.Kirmizi

Siz de haftanın günleri için bir sınıf yazmayı deneyebilirsiniz.