Takip ettiğim derste bolca örnek MATLAB kodu var. Kodla oynamak için elle oluşturulmuş örnek değişkenleri Numpy ile yeniden yazmam gerekiyor. MATLAB’de yazılmış şu örneğe bakalım:

s = [-1 1 0; 0 0 1];

Bunu Numpy ile yazmak için normalde uzun uzun yazıyordum:

s = np.array([[-1, 1, 0],
       [ 0, 0, 1]])

Bu biraz sıkıcı bir iş. Bunun yerine kısa bir fonksiyon ile bunu halletmek daha iyi:

def m2array(s):
  return np.array(np.matrix(s.strip()))

Kullanması da çok basit. MATLAB matrisini bir karakter dizisi olarak yazıp fonksiyona göndermek yetiyor:

m2array('[-1 0 1 0]')
# array([[-1, 0, 1, 0]])

m2array('[-1 0; 1 0; 0 1]').T # Dönen değerin devriğini de alabiliriz
# array([[-1, 1, 0],
#     [ 0, 0, 1]])

m2array('[-1; 0; 1; 0]')
# array([[-1],
#     [ 0],
#     [ 1],
#     [ 0]])