Açıklama: Mandelbrot fraktal kümesinin resmini çıkarır.

Girdiler: en -> istenilen resmin eni, boy -> istenilen resmin boyu

Çıktı: img -> Mandelbrot kümesinin verilen en ve boya ait resmi

Örnek:

% 600x400 boyutunda resim olusturalim
imgem = mandelbrot(600,400);
imshow(imgem)
colormap copper % bakir renginde cizdirelim

Mandelbrot kümesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için Matematik Dünyası‘nın 2007-IV sayısının 81. sayfasına bakabilirsiniz.

Kaynak kod

% mandelbrot.m: Mandelbrot fraktal kumesinin resmini cikarir
%
% Girdiler: en -> istenilen resmin eni
%      boy -> istenilen resmin boyu
% Cikti:  img -> Verilen en ve boya ait Mandelbrot kumesi resmi
%
% Ornek: imgem = mandelbrot(600,400); % 600x400 boyutunda resim dondursun
%    imshow(imgem)
%    colormap copper % bakir renginde cizdirelim
%

function img = mandelbrot(en, boy)
x = linspace(-2.1,1.1,en); % x ekseninde [-2,1] arasini 'en' parcaya bol
y = linspace(-1.2,1.2,boy); % y ekseninde [-1,1] arasını 'boy' parcaya bol
[X,Y] = meshgrid(x,y); % Izgara koordinat degerlerini cikar
Z = zeros(boy, en);
C = X + i*Y;
for k = 1:20; % 20 dongu kullanalim
Z=Z.^2+C;
end
img = exp(-abs(Z));