Başlangıca (preamble) setspacing paketini ekleyin:

\usepackage{setspace}

Ve ayarları yapın:

\doublespacing   % çift satır aralığı
\singlespacing   % tek satır aralığı
\onehalfspacing  % bir buçukluk aralık

Özel bir aralık isterseniz setstretch komutunu kullanın:

\setstretch{1.8}

Kaynak için tıklayınız.