Açıklama: Verilen bir resimde, bulunan nesnelerin iskeletlerini çıkarma.

Girdi: I -> Resim (renkli veya gri)

Çıktı: skeletons -> I‘da bulunan nesnelerin iskeletleri

Örnek: Fotoğraf makinesiyle çekilen veya tarayıcıdan alınan bir yazıdaki karakterlerin ayrıştırılıp, piksel değerlerinin bulunması.

clear, clc
filename = 'merhaba.jpg';
I = imread(filename);
imshow(I)
 
characters = getObjectSkeletons(I);
nCharacters = length(characters);
for i=1:nCharacters
  rows = characters{i};
  subplot(1,nCharacters,i)
  plot(rows(:,2),rows(:,1),'.')
  axis ij   % resim gibi çiz
  axis equal
  title([int2str(i) '. karakter'])
end

English description: Finding the skeletons of the objects in an image illustrated with a character acquisition example.

Kaynak kod

% Verilen bir resimde, bulunan nesnelerin iskeletleri
%
% Girdi: I -> Resim (renkli veya gri)
%
% Çıktı: skeletons -> I'da bulunan nesnelerin iskeletleri
%
%
% Örnek:
%   clear, clc
%   filename = 'merhaba.jpg';
%   I = imread(filename );
%   imshow(I)
%
%   characters = getObjectSkeletons(I);
%   nCharacters = length(characters);
%   for i=1:nCharacters
%     rows = characters{i};
%     subplot(1,nCharacters,i)
%       plot(rows(:,2),rows(:,1),'.')
%       axis ij   % resim gibi çiz
%       axis equal
%       title([int2str(i) '. karakter'])
%   end
 
 
function skeletons = getObjectSkeletons(I)
 
% Otsu eşikleme ile eşik değerini bulalım
threshold = graythresh(I);
bw = im2bw(I, threshold);
imshow(bw)
 
% Çizimler koyu yapılır, kağıt da beyazdır. Fakat bizim bulmak
% istediğimiz değerler tam tersi olmalı, yani yazıların beyaz olması lazım,
% arkaplanın da 0 olması lazım.
bw2 = ~bw;
 
% Çizimlerin iskeletini çıkaralım. (inf parametresi tek çizgi kalana kadar çalışması için.)
bw3 = bwmorph(bw2, 'thin', inf);
% imshow(bw3)
 
% Resmi bulduk, fakat bize bulunan nesnelerin piksel değerleri lazım
% Delikleri de gözardı edelim
skeletons = bwboundaries(bw3, 'nohole');
 
% Normalde bwboundaries fonksiyonu başladığı noktaya dönüyor ve dolayısıyla
% bazı noktalar iki adet olmuş oluyor. İlk yarısını almak delikli
% nesnelerde problem yaratıyor. Eğer alttaki kod silinirse, noktalardan
% ikişer adet olabilir fakat sıralı olmuş olurlar.
nObjects = length(skeletons);
for i = 1:nObjects
  skeletons{i} = unique(skeletons{i}, 'rows');
end