Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı’nın (SİU) bu yılki ev sahibi Dicle Üniversitesi. 22-24 Nisan’da düzenleniyor. Ben de kurultaya katılacağım. 23 Nisan sabahı bayramımızı kutlayıp, öğleden sonra 4 numaralı poster oturumunda “Yüz Nirengi Noktalarının Zamansal Öz-benzerliğine ve Kelime Çantasına Dayalı Yüz İfadesi ve Kafa Hareketi Tanıma” (Facial Expression and Head Gesture Recognition Using Temporal Self-similarity and Bag of Words of Facial Landmarks) adlı çalışmamızı sunacağım.

Bildirinin özetçesi şöyle:

Yüz ifadeleri ve kafa hareketleriyle yapılan jestlerin otomatik tanınması, işaret dili tanıma ve insan bilgisayar etkileşimi gibi birçok alanda önemli bir değere sahiptir. Bu çalışmada, hareket tanımada başarısı gösterilen, takip noktalarının öz-benzerliğine dayalı yöntem, yüz ifadesi ve kafa hareketi jestlerini sınıflandırmak için adapte edilmiştir. Ayrıca, takip edilen yüz nirengi noktalarının histogramına dayalı, daha başarılı yeni bir yöntem önerilmiştir. Sunulan yöntemler Saklı Markov Modeli tabanlı çalışmamızla birleştirilmiş ve sınıflandırma başarısında %15 artış sağlanmıştır.

Gelenlerle Diyarbakır’da görüşmek dileğiyle.