Girdiler: x -> İşlenecek dizi, a -> kaç eleman öteleme yapılacağı

Çıktı: y -> x dizisinin a kadar dairesel olarak ötelenmiş hali

Örnek: x = [1 2 3 4 5 6], a = 2 olursa; C(x,a), x‘in 2 eleman sağa kaymış hali olur, yani [3 4 5 6 1 2]

Kaynak kod

% Dairesel Permutasyon Operatoru
%
% Girdiler: x -> Islenecek dizi, 
%      a -> kac eleman oteleme yapilacagi
% Cikti:  y -> "x" dizisinin "a" kadar dairesel olarak otelenmis hali
%
% Ornek: x = [1 2 3 4 5 6], a = 2 olursa
%    C(x,a) = x'in 2 eleman saga kaymis hali olur, yani [3 4 5 6 1 2]
 
function [y] = C(x,a)
  N = length(x);
  n = 1:N;
  y(n) = x( mod( mod( n+a,N )-1, N ) + 1 );