Açıklama: 'resimlerim' klasöründeki tüm '.jpg','.gif','.png' uzantılı resimleri en uzun boyutu 120px olacak şekilde ve ‘jpg’ formatında kaydeder ve eski resimleri siler.

Bağımlılık: #1 ve #2 kullanılarak yapılmıştır.

Girdi ve Çıktı: Yok

Önce: 'resimlerim' klasöründeki'.jpg','.gif','.png' uzantılı resimler bulunuyor.

Sonra:: 'resimlerim' klasöründeki tüm orijinal '.jpg','.gif','.png' uzantılı resimler silindi, tüm resimler için aynı orantıda fakat en uzun boyutu 120 px olacak şekilde küçük ‘jpg’ resimler yaratıldı.

English description: Batch processing of images in a directory to create thumbnails using Python.

Kaynak kod

"""
'resimlerim' klasorundeki tum '.jpg','.gif','.png' uzantili resimleri 
en uzun boyutu 120px olacak sekilde ve 'jpg' formatinda kaydeder 
ve eski resimleri siler.
"""
import Image
import os
 
# Buraya #5'teki resizeImage ve #13'teki listDirectory 
# fonksiyonlarini yerlestiriniz.
 
 
def processImage(imageName):
  img = Image.open(imageName) # resmi acalim
  # en yuksen izin verilen en ve boy degerini girelim
  maxWidth = 120
  maxHeight = 120
  # yeni resmin uzantisi jpg olsun
  saveExt = '.jpg'
  # resmi boyutlandiralim
  if img.size[0] > maxWidth:
    img = resizeImage(img, 'width', maxWidth)
  if img.size[1] > maxHeight:
    img = resizeImage(img, 'height', maxHeight)
  # kaydedelim
  img.save(os.path.splitext(imageName)[0] + saveExt)
  # eger ustune kaydetmemissek (yani uzantisi degismisse), eskisini silelim
  if os.path.splitext(imageName)[1] != saveExt:
    os.remove(imageName)
 
if __name__ == '__main__':
  directory = 'resimlerim'
  exts = ['.jpg','.gif','.png']
  imageNames = listDirectory(directory, exts)
  for imageName in imageNames:
    processImage(imageName)