Açıklama: Verilen dizindeki, verilen uzantı(lar)a ait dosyaları listeler.

Girdiler: directory -> Bakılacak dizin (klasör), fileExtList -> listelenecek dosyaların uzantıları

Çıktı: fileList -> Bulunan dosyaların listesi

Örnek:

import os
myFiles = listDirectory('resimlerim',['.jpg','.png'])

English description: List the files having the given extensions within a directory.

Kaynak kod

def listDirectory(directory, fileExtList):
"""
Verilen dizindeki, verilen uzanti(lar)a ait dosyalari listeler.

Girdiler: directory -> Bakilacak dizin (klasor)
     fileExtList -> Listelenecek dosyalarin uzantilari
 
Cikti:  fileList -> Bulunan dosyalarin listesi
 
Ornek:
  import os
  myFiles = listDirectory('resimlerim', ['.jpg','.png'])
"""

  fileList = [os.path.normcase(f)
      for f in os.listdir(directory)]
  fileList = [os.path.join(directory, f)
      for f in fileList if os.path.splitext(f)[1] in fileExtList]
  return fileList